Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου (Ε.Σ.Μ.Ε.) για την ανάδειξη του θεάτρου της αρχαίας πόλης της Επιδαύρου, οι οποίες περιέλαβαν και την εκτροπή του αγροτικού δρόμου που περνούσε πάνω από το αριστερό τμήμα του κοίλου του, πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 2007-2009 ανασκαφική έρευνα στην περιοχή βόρεια του θεάτρου. Εκεί αποκαλύφθηκαν –κατεστραμμένα από την καλλιέργεια– λείψανα κτηρίων της ύστερης αρχαιότητας. Ο εντοπισμός όμως δύο ενεπίγραφων και άλλων τεσσάρων όμοιων, χωρίς επιγραφή όρων αγοράς από τον 4ο αι. π.Χ., χρησιμοποιημένων ως οικοδομικό υλικό στα ύστερα κτήρια, μαρτυρούσε ότι η κλασική αγορά της πόλης εκτεινόταν γύρω από το θέατρο, το οποίο αποτελούσε μέρος της και επομένως απαιτούσε ενιαία με αυτή ανάδειξη.

Έτσι η ανασκαφική έρευνα επεκτάθηκε από το 2008 κ.ε. στην επίπεδη περιοχή αμέσως βορειοδυτικά του θεάτρου, όπου οι μεγάλες –λόγω της κλίσης του εδάφους προς τα δυτικά– επιχώσεις υπόσχονταν τη διατήρηση συγχρόνων με αυτό στρωμάτων. Πράγματι, η έρευνα απέδειξε ότι στον χώρο
αυτό διασώθηκαν σε σχετικά εξαιρετική κατάσταση ερείπια της αγοράς της πόλης από την κλασική περίοδο και τους αυτοκρατορικούς χρόνους. Η ανασκαφή, η οποία συνεχίζεται, έχει μέχρι τώρα φέρει στο φως κυρίως ένα τμήμα μεγάλης κρήνης των ύστερων κλασικών χρόνων, η οποία με μετατροπές συνέχισε να λειτουργεί μέχρι και τη Ρωμαιοκρατία.