Στόχοι της Εταιρείας:

  1. Την υποβοήθηση και υποστήριξη των έργων καταγραφής, τεκμηρίωσης, μελέτης, συντήρησης και ανάδειξης των μνημείων Επιδαύρου, καθώς και των πάσης φύσεως σχετικών αρχαιολογικών εργασιών.
  2. Τη συμβολή στην προστασία και ανάδειξη των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής της Επιδαύρου καθώς και του φυσικού περιβάλλοντός τους, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.
  3. Την προώθηση της συντήρησης, στερέωσης, αποκατάστασης και αναστήλωσης των μνημείων.
  4. Τη μέριμνα για την μελέτη, προστασία, αναστήλωση και ανάδειξη των μνημείων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
  5. Την υποβοήθηση της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, καθώς και τη διάδοση των αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Επιδαύρου.
  6. Την προώθηση των σκοπών του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίων Ασκληπιείων και την αποκλειστική διαχείριση των κονδυλίων που εξασφαλίζει για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.
  7. Την εκπαίδευση ειδικών επιστημόνων και ειδικευμένου προσωπικού για ανασκαφές, αναστηλώσεις και συντήρηση αρχαίων μνημείων.
  8. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την έρευνα, την προστασία, την αναστήλωση, την ανάδειξη και τη διαχείριση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων.
  9. Την παρουσίαση και προβολή στο ευρύ κοινό των στοιχείων που αφορούν στην έρευνα, στην προστασία, στην αναστήλωση, στην ανάδειξη και στη διαχείριση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής της Επιδαύρου.
  10. Την παραγωγή επιστημονικών και εκλαϊκευτικών εκδόσεων καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με τα μνημεία.