Δίκτυο Ασκληπιείων

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι Δήμοι Επιδαύρου, Τρικκαίων και Κω, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω:

Εκτιμώντας ότι τα Ασκληπιεία της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, ήταν ιερά και τόποι λατρείας του θεραπευτή θεού Ασκληπιού και στην πραγματικότητα τα «πρώτα νοσοκομεία», συγκροτήματα κτιρίων υγείας (από όπου ξεκίνησε η μαγική ιατρική, η οποία, κατέληξε να είναι η ιατρική, η πρακτική και η επιστημονική), αλλά και κέντρα πολιτισμού του ελληνικού χώρου και όλου του δυτικού πολιτισμού, τα οποία προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην ελληνική περιφέρεια και στην ευρύτερη Μεσόγειο για πάνω από 1000 χρόνια,

Θεωρώντας ότι η σύσφιγξη και διεύρυνση των δεσμών και των δραστηριοτήτων ανάμεσα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Επιστημονικών Φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν προκειμένου στους δήμους της Ελληνικής Επικράτειας και σε πόλεις της Μεσογείου, όπου αναπτύχθηκαν και λειτούργησαν Ασκληπιεία, είναι  έργο μεγίστης σημασίας για την ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, την ενίσχυση του διαπολιτιστικού διαλόγου, την προώθηση επιστημονικών συναντήσεων και δραστηριοτήτων, αλλά και την ανάπτυξη ιατρικού, πολιτισμικού και άλλων θεματικών μορφών τουρισμού (ιαματικός [spa], γεωτουρισμός, περιήγηση σε εθνικά πάρκα, συνεδριακός τουρισμός κλπ),

Διαπιστώνοντας την ανάγκη ενεργότερης ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών μέσω των εμπλεκόμενων δήμων και γενικά των πολιτών σε σχέση με τα μείζονα πολιτιστικά, κοινωνικο-πολιτικά και οικονομικά ζητήματα,

Κρίνοντας ότι η εμπειρία της δημιουργίας δικτύου πόλεων και της αδελφοποίησής τους παρέχει ένα φερέγγυο πλαίσιο για την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους στον πολιτιστικό, τον κοινωνικό και τον οικονομικό τομέα,

Επισημαίνοντας ότι οι προκλήσεις στο ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές σημερινό περιβάλλον υπαγορεύουν τη συντονισμένη προσπάθεια για την ανάδειξη της τοπικής και εθνικής ταυτότητας, εκφράζοντας τη βούληση να συμβάλουν στην εδραίωση και προαγωγή ενός νέου και αναβαθμισμένου ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

Δηλώνοντας την προσήλωσή τους στις πανανθρώπινες αρχές και αξίες, όπως αυτές περιγράφονται στη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης  και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε άλλα διεθνή κείμενα στα οποία εδράζεται ο διαπολιτισμικός διάλογος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

να συνεργαστούν για τη σύσταση και λειτουργία Δικτύου Πόλεων και Επιστημονικών Φορέων  με την επωνυμία:

«ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝ – ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ»