Μέχρι σήμερα όλοι οι επισκέπτες μπαίνουν στο ιερό από την ΝΔ πλευρά του, αυτή που είναι πιο κοντά στο θέατρο. Η είσοδος αυτή διαμορφώθηκε κατά τη δεκαετία του 1960 με την έναρξη των παραστάσεων στο αρχαίο θέατρο. Στην περιοχή αυτή διαμορφώθηκαν και οι εκτεταμένοι χώροι στάθμευσης που λειτουργούν μέχρι σήμερα, οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού (τουαλέτες, αναψυκτήρια, εκδοτήρια, κλπ) αλλά και η είσοδος των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου. Η διαμόρφωση αυτή που βεβαίως είναι απολύτως αναγκαία και εξυπηρετική για την περίοδο των παραστάσεων στο θέατρο, απέκοψε κατά κάποιο τρόπο τους επισκέπτες από το υπόλοιπο ιερό.
Με την προτεινόμενη παρακάτω νέα διαμόρφωση θα αποκατασταθεί μια πολυετής στρέβλωση ως προς την εικόνα που αποκτά μέχρι σήμερα ο σύγχρονος επισκέπτης για το ιερό του Ασκληπιού. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί το ΒΔ άκρο του χώρου στάθμευσης, όπου οι επισκέπτες θα σταθμεύουν και εν συνεχεία μέσω νέων εκδοτηρίων στην περιοχή αυτή και διαδρόμου πρόσβασης θα φτάνουν στα Προπύλαια του ιερού απ’ όπου θα ξεκινά η περιήγησή τους που θα καταλήγει στο θέατρο.